ANP verliest rechtszaak auteursrechtinbreuk

Persbureau ANP heeft aan het kortste eind gekozen in een zaak tegen een internetgebruiker die een uitsnede van een foto op zijn of haar website had gezet. Opmerkelijk, want de meeste zaken worden door het persbureau gewonnen. De gedaagde weigerde volgens het deze week gepubliceerde vonnis een schikking met partner Permission Machine en ook met Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders die vervolgens werd ingeschakeld. ANP vorderde bij de rechter een veroordeling tot betaling van 500 euro aan schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk, plus vergoedingen wegens gemiste licentie-inkomsten, het ontbreken van naamsvermelding en het bijsnijden/bewerken van de foto. De rechtbank verwierp voor een belangrijk deel het verweer van de gedaagde, maar naar het oordeel van de kantonrechter heeft ANP niet of onvoldoende kunnen aantonen zij gerechtigd is om rechtsvordering in te stellen wegens auteursrechtinbreuk op de foto. De foto staat weliswaar in de beeldbank van ANP vermeld als de fotograaf. Niet is gebleken dat hij de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP. Op grond van artikel 2 Auteurswet is voor zowel de (gehele of gedeeltelijke) overdracht van auteursrechten als het verlenen van een exclusieve licentie een akte vereist. Die akte heeft ANP niet. Ook heeft ANP onvoldoende onderbouwd dat voor commercieel gebruik van de foto op een website met naamsvermelding een standaardtarief geldt van 181,50 euro inclusief btw per foto per jaar, waarbij een deel van een jaar als volledig jaar in rekening wordt gebracht. Het slechts overleggen van één geanonimiseerde factuur betreffende gebruik vanaf 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 op een website van een (voetbal)foto, waarop een BN’er staat afgebeeld, is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat dit bedrag door ANP als standaardtarief wordt gehanteerd en door licentienemers wordt betaald.
emerce
13-01-2022 10:55