Adviseur geeft opdracht terug na vermeende belangenverstrengelingen