Aantal laadsessies en actieve klanten van Fastned is verdubbeld in jaar tijd