Aanjaagteams digitale toegankelijkheid leveren niet genoeg op, Knops grijpt in