Voor computervredebreuk veroordeelde vrouw moest terecht dna afstaan