Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen, Voorschoten