Strategisch Adviseur Benutten Parkeergarages en Aanbesteding Parkeerdienstverlening, Amsterdam