Smart warehousing: maak van de doos geen sluitstuk