Gebruikers Home Assistant melden crashes door wintertijd