Windows Subsystem 2 voor Linux verschijnt als aparte app voor Windows 11