‘SER-advies toekomst arbeidsmarkt sloeg platformwerkers over’

Platformwerkers zijn niet betrokken geweest bij het tot stand komen van het SER-advies voor hervorming van de arbeidsmarkt, zijn na afloop niet geïnformeerd over de inhoud van dat advies, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van zes platformorganisaties naar de houding van platformwerkers ten aanzien van het SER Advies voor het Sociaal Economisch beleid 2021-2025. Afgelopen juni kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met voorstellen voor een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. De SER stelt onder andere voor om een minimumtarief voor zelfstandigen in te voeren en de vaste arbeidsovereenkomst als uitgangspunt te stellen. Naar aanleiding hiervan besloten platformorganisaties Deliveroo, Helpling, Roamler, Temper, Uber en YoungOnes tot een gezamenlijk onderzoek onder platformwerkers om inzicht te krijgen in hun houding ten aanzien van het voorstellen van de SER. Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de ondervraagde platformwerkers niet is geraadpleegd over de adviezen die over hun toekomst gaan. Zo’n 64 procent van de platformwerkers had voor het onderzoek zelfs nog nooit van de adviezen gehoord. Nog eens 22 procent heeft wel wat gehoord, maar kent de inhoud van de adviezen niet. Maar weinigen vinden dat het SER-advies hun belangen behartigt. Er is simpelweg geen draagvlak voor het inperken van de arbeidsvrijheid van meer dan honderdduizend tevreden platformwerkers, aldus Temper oprichter Niels Arntz namens de zes platformbedrijven. ‘We doen een oproep aan de politiek om beleid te maken dat recht doet aan de diverse en dynamische arbeidsmarkt van de 21ste eeuw’. Flexibiliteit en kunnen werken waar en wanneer je wil, is volgens platformwerkers het grootste voordeel van platformwerk. Ook de vrijheid om platformwerk te kunnen combineren met andere belangrijke zaken (48%) en de vrijheid om nergens aan vast te zitten (33%) zijn aspecten die platformwerkers als grote voordelen noemen. De platforms hebben in juni opgeroepen tot een sociaal akkoord voor platformwerk, waarin platformwerkers nadrukkelijk betrokken worden bij het vormgeven van beleid. Dit onderzoek vormt daarop een vervolgstap.          
emerce
08-10-2021 08:07