‘Solvabiliteitsproblemen dreigen voor kleine energieleveranciers’

Stijgende energietarieven zorgen voor problemen bij energieleveranciers met weinig financiële buffers, zo waarschuwt de Vastelastenbond, dat onderzoek deed naar de solvabiliteit van verschillende Nederlandse energieleveranciers. Zeker zes energieleveranciers hebben een negatieve solvabiliteit: Energiedirect.nl (onderdeel van Innogy), Essent (ook onderdeel van Innogy), Fenor Energie, Gewoon Energie, VanHelder en Welkom Energie. Zes andere energieleveranciers, waartoe Anode Energie, EnergyZero, Enstroga, Green NL, Slim met Energie en Vrij op Naam behoren, hebben een positieve solvabiliteit, hoewel die niet erg hoog is. De laatste groep energieleveranciers bevindt zich niet in de gevarenzone en bestaat uit De Vrije Energie Producent, Eneco, Engie, Nieuwe Energie Groep, SEPA Green Energy en Vattenfall. Veel energieleveranciers zijn tegenwoordig grotendeels marketingconcepten die zich vaak volledig richten op online verkoop. Energieleveranciers van enige omvang kunnen het zich niet veroorloven om grote risico’s te lopen. Kleinere energieleveranciers die inkoopvoordeel willen behalen, kopen vaak risicovoller in. Dat wil zeggen dat deze partijen de energie die ze tegen een vast tarief hebben verkocht, nog moeten inkopen. Vaak gaat dat goed behalve als de energieprijzen sterk stijgen. Bij een lage solvabiliteit is een groot gedeelte van het bedrijf gefinancierd met geleend geld. De aflossing en rentekosten drukken zwaar op de financiële buffer (liquiditeit). Bij een negatief resultaat wordt het moeilijk om geld bij te lenen. Daarom kan een klein verlies er al voor zorgen dat een energieleverancier failliet gaat. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft energieleveranciers afgelopen week gevraagd meer informatie te verschaffen over de leveringszekerheid voor de komende winter. Foto Liander
emerce
05-10-2021 08:12