Energietransitie vraagt om meer energiebalancering in stroomnet