Totale vermogen Nederlandse gemeenten: €34 miljard