Programma Manager wijziging Rijksoctrooiwet, Den Haag