Primeur met gemeenschappelijke analyse zonder onderlinge datadeling

TNO heeft samen met het CBS, zorgverzekeraar CZ en het Limburgse ziekenhuis Zuyderland voor het eerst in de praktijk bewezen dat het mogelijk is om gevoelige data uit meerdere bronnen te analyseren zonder dat deze data daadwerkelijk worden gedeeld. Dit is mogelijk geworden door cryptografische technieken in te zetten en het maken van goede samenwerkingsafspraken. Op deze manier kunnen de grote hoeveelheden beschikbare data maximaal gebruikt worden voor het verbeteren van de zorg, zonder in te boeten op privacy en vertrouwelijkheid. De gebruikelijke manier om belangrijke inzichten uit data te halen, is via een centrale aanpak waarbij één partij alle data in handen heeft. Echter staat wet- en regelgeving evenals de maatschappelijke zorgen over privacy en vertrouwelijkheid de gebruikelijke manier van datadelen vaak in de weg. Innovatieve technologieën zoals Multi-Party Computation (MPC) bieden hier een uitkomst. Deze zijn niet nieuw, maar werden al in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld in de academische wereld. MPC is een ‘gereedschapskist’ met cryptografische technieken, die het mogelijk maakt dat meerdere partijen gezamenlijk aan data kunnen rekenen, alsof ze een gedeelde database hebben. Doordat de data is versleuteld, kunnen er statistische berekeningen op worden losgelaten en inzicht uit data worden gehaald, zonder dat de partijen andermans data kunnen inzien. De mogelijke toepassingen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zijn in theorie groot. Naast het op een privacyvriendelijke manier verkrijgen van inzichten uit patiëntendata om de zorg te verbeteren, worden de technieken ook ingezet voor samenwerkingen tussen verschillende overheidsorganisaties. Foto Shutterstock    
emerce
22-09-2021 12:00