Ennetcom-eigenaar is schuldig aan het doelbewust ondersteunen van criminaliteit