De Jonge wil verkennen of registratie van vaccinatiestatus mogelijk is