Man die wifi-wachtwoord voor ander doel gebruikte schuldig aan computervredebreuk