Medewerker Projectbeheersing - 's-Gravenhage

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Medewerker ProjectbeheersingStartdatum: 20-9- 2021Einddatum: 31-12-2022Uren per week: 28 a 32Optie: ja, in overlegLocatie: Den Haag ( Thuis werken mits de provincie anders besluit )Aanvraag sluit op : 3-9-om 11:00De afdeling Projecten en Programma's (APP) verzorgt het management van grote programma's en projecten op het terrein van natuur, water, gebiedsontwikkeling, milieu en verkeer en vervoer. Projecten worden opgavegericht georganiseerd en projectleiders stemmen vragen van de buitenwereld (van waterschappen en gemeenten tot de rijksoverheid) af met hun collegae binnen de afdeling om op deze wijze initiatieven uit de maatschappij en van lagere overheden te ondersteunen. De provincie heeft zowel een initiërende rol als een uitvoerende rol. Om deze taak te vervullen is de afdeling verdeeld in drie projectenbureaus en een kenniscluster integrale projectbeheersing. Het Kenniscluster Integrale Projectbeheersing (KCIP) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning op het brede terrein van projectbeheersing. Het kenniscluster richt richt zich op de integrale aanpak van risicomanagement, kostendeskundigheid, financiële beheersing en projectplanning.Omschrijving van de opdrachtDe opdracht behelst:Het vervullen van de rol van medewerker projectbeheersing ter ondersteuning van de projectleider en het projectteam van de toegewezen projecten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de projectplanner, risicoadviseur en kostendeskundige binnen het kenniscluster integrale projectbeheersing om de integraliteit van de dienstverlening (vanuit het kenniscluster) te waarborgen. Budgetbewaking, afstemming btw aspecten met fiscalisten en het financieel toetsen van inkoopworfkflows behoren onder meer tot het takenpakket.Aanvraag eisen : de Provincie heeft een eigen invul formulier bij interesse krijg je die van HerCor BVHBO opleiding in de richting van bedrijfseconomie;De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkerving en kennis van de integrale projectbeheersing binnen de rijksoverheid.De kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare relevantie werkerving binnen het rijk.Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2408(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
24-08-2021 12:00