Facebook verzweeg transparantierapport uit vrees voor imagoschade