Bug in Linux-kernelfilesystemlaag maakte verkrijgen van rootrechten mogelijk