Functioneel Beheerder

Als Functioneel Beheerder ben je verantwoordelijk voor een goede werking van onze kernapplicaties. Je bent een T-Shaped Functioneel Beheerder die het beheer en de doorontwikkeling uitvoert op een keten van applicaties of de coördinatie uitvoert van een complexe applicatie. Je zorgt voor inrichting en organisatie van het beheer van je applicaties en zorgt voor afstemming in de keten en legt de beheerafspraken vast. Je lost incidenten voor gebruikers op en zorgt dat functionele wijzigingen en nie..
ictbaneninnederland.nl
01-07-2021 07:39