NCSC-2021-0556 [1.00] [L/M] Kwetsbaarheden verholpen in RabbitMQ