Businessconsultant Schenk en erfbelasting

“Als businessconsultant vorm ik de verbinding tussen het onderdeel Centrale Administratieve Processen en de ICT-voortbrengingsorganisatie. Ik zorg dat de functionaliteit die ICT realiseert, geïmplementeerd wordt in de organisatie van CAP. En dat ICT en nieuwe software aan de voorwaarden voldoen. Het bij elkaar brengen van verschillende belangen is een uitdaging waar ik dagelijks veel plezier uit haal.” Robin, businessconsultant bij de Belastingdienst.Het is voor burgers, bedrijven en de pol..
ictbaneninnederland.nl
29-06-2021 08:27