Minister: AVG-kosten niet volledig op bord van Europese bedrijven