Ai invoeren begint bij het stellen van ethische vragen