NCSC-2020-1025 [1.03] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in de X11 server