Elektriciteitsproducenten moeten vanaf 1 juni verplicht aan Wbni voldoen