Sr Systeemontwikkelaar .Net/SharePoint

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalenKandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare beroepsmatige ervaring als softwareontwikkelaar.Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring (incl compileren, testen en implementeren).Kandidaat heeft kennis en vaardigheid in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingenKandidaat heeft kennis en vaardigheid in het ontwikkelen va..
ictbaneninnederland.nl
14-05-2021 18:16