Slachtoffer datalek NederWoon krijgt geen vergoeding van 500 euro