Functioneel beheerder zaaksysteem (IDV)

Bij de afdeling Bestuur, Burgerzaken en Ondersteuning (BBO) ontstaat per 1 juli a.s. een vacature voor de functie:Functioneel Beheerder Zaaksysteem (IDV)voor 36 uur (1 FTE) per weekOntwikkelingenDe ambities van de gemeente Huizen zijn onder andere gericht op verbetering van de dienstverlening en de kwaliteit daarvan. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een ontwikkeld dienstverleningsconcept, met vastgestelde servicenormen en een beschikbare digitaliseringsvisie. Gemeente Huizen werkt volled..
ictbaneninnederland.nl
04-05-2021 13:01