Kwartiermaker Informatie Gestuurd Werken (IGW), 's-Hertogenbosch