Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid, Den Haag