NCSC-2021-0348 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Aruba ClearPass Policy Manager

Aruba heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in ClearPass Policy Manager. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: Cross-Site Scripting (XSS) Denial-of-Service (DoS) (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) Toegang tot systeemgegevens Verhoogde gebruikersrechten
ncsc
21-04-2021 11:28