Corona heeft drempel naar onlineonderwijs verlaagd