NCSC-2020-1025 [1.02] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in X11 server