HLB en WVDB gaan verder als HLB Witlox Van den Boomen