Transitiemanager Beleid & Ontwikkeling, Wijdemeren