Beleidsadviseur Mobiliteit

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans beide gemeenten duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken, volgens de uitgangspunten die in de Structuurvisie Openbare Ruimte zijn vastgesteld. Tegelijkertijd is daar een transitie naar schone mobiliteit voor nodig, waarbij een minder groot beroep op fossiele brandstoffen wordt gedaan. In onze programma's, plannen en projecten wordt veel belang gehecht aan voetgangers, fietsers en reizigers ..
ictbaneninnederland.nl
16-04-2021 18:53