NCSC-2021-0326 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in de Chrome-browser. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de applicatie. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te bezoeken.
ncsc
15-04-2021 13:01