Juridisch adviseur gronduitgiften

Juridische diensten, onderdeel van de Bestuurs- en Concernondersteuning, is het gemeentelijk kenniscentrum op het gebied van bestuurs- en privaatrecht, verzorgt de juridische ondersteuning, toetsing van regelgeving, procedures (bezwaar en beroep) en adviseert, ten behoeve van het gemeentebestuur, vakinhoudelijke clusters, gebiedscommissies en derden. Juridische Diensten bestaat uit het team Clusters, team Bijstand, team Bezwaar, team Gemeenteadvocaten, team Proces en Advies, team Verzekeringen e..
ictbaneninnederland.nl
15-04-2021 18:53