Service delivery manager

5 regionale verkeerscentrales en een landelijk verkeerscentrum met daaraan verbonden onder andere 5.500 portalen, 16.000 signaalgevers, 21.000 detectielussen, 3.000 camera’s, 10 bedieningssystemen en 19 tunnels. Het verkeersmanagement van Rijkswaterstaat is complex. Als service delivery manager zorg jij dat de levering van ondersteunende informatievoorziening (IV) optimaal en conform afspraak verloopt.Je borgt de belangen van de gebruikers van de diensten en draagt bij aan de beheersing en uit..
ictbaneninnederland.nl
09-04-2021 07:23