Programmamanager Maatschappelijke Zorg - Leiden

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager Maatschappelijke ZorgStartdatum: 3-5-2021Einddatum: 3-5-2023Uren per week: 24Optie: ja, in overlegLocatie: LeidenVoor de realisatie en uitrol van het sub regionale plan van aanpak Maatschappelijke zorg Leidse regio Zorg zoeken wij een sturende, stimulerende, positief ingestelde en doortastende projectleider.Regionale context van de opdrachtIn 2016 is door alle gemeenten in Holland Rijnland een regionaal beleidskader Maatschappelijke Zorg vastgesteld. In dit beleidskader Maatschappelijke Zorg is de visie uitgewerkt dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk naar vermogen meedoen in de samenleving, zoveel mogelijk zelfstandig wonen en daarbij zo goed mogelijk dicht bij huis ondersteuning verkrijgen. Deze visie is leidend bij de voorbereiding van de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg per 1-1-2023 naar alle gemeenten.In 2017 is het beleidskader Maatschappelijke zorg vertaald in een regionaal uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 waarin vooral de regionale opgave ten aanzien van deze decentralisatie zijn geformuleerd. De 14 gemeenten in Holland Rijnland werken binnen de projectgroep Maatschappelijke zorg Holland Rijnland nauw samen om uitwerking te geven aan dit uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg.OpdrachtPer sub regio binnen Holland Rijnland wordt op basis van het regionale uitvoeringsprogramma een plan van aanpak opgesteld om invulling te geven aan de lokale & sub regionale opgaven. Ook voor de Leidse Regio is er een uitvoeringsagenda beschikbaar. We zoeken dan ook iemand die hier vol energie en inspiratie mee aan de slag gaat en de ambities zoals verwoord in deze agenda realiseert.Maatschappelijke Zorg Leidse regioBinnen de Leidse regio werken vijf gemeenten samen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. Het betreft de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Binnen de Leidse regio werken we samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.Kenmerkend voor de Leidse regio is de diversiteit in omvang en aard van de verschillende gemeenten. Er zijn sterk verstedelijkte gebieden en ook dorpskernen. Daarnaast ligt de Leidse regio op een knooppunt van verschillende regionale verbanden. Leiden is daarnaast momenteel nog centrumgemeente voor de taken in het kader de Maatschappelijke Zorg. Voor deze complexiteit dient oog te zijn bij de uitwerking van de opgave van de Maatschappelijke Zorg.Wat zijn de werkzaamheden?Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse;Sturing geven aan het projectteam: sturen op samenhang, inhoud en tempo, besluiten nemen over geschilpunten;Opstellen van voortgangsrapportages en andere documentatie, het organiseren van een communicatiestructuur passend bij de projectstructuur;Aansturen en motiveren van leden van het projectteam;Beheer van het projectbudget;Participeren en een actieve bijdrage leveren aan de regionale projectgroepen maatschappelijk zorg Holland RijnlandInformeren en het voorleggen van adviezen en besluiten aan managers en bestuurders van de Leidse regio;Periodiek informeren van managers en bestuurders zowel inhoudelijk als procesmatig.Wij zoeken een projectleider die:Aantoonbare actuele kennis heeft van de transformatieopgave in het sociaal domein met affiniteit voor Maatschappelijke Zorg (inclusief wonen);Recente ervaring heeft met het aansturen van projectteams;Gevoel heeft bij de diversiteit van belangen en rollen van betrokken partijen zoals zorgaanbieders, gemeenten, cliënten en corporaties en de gemeentelijke dynamiek binnen de Leidse regio. De voorkeur gaat sterk uit naar een kandidaat met een actueel netwerk in de Leidse Regio en/of Holland Rijnland;Aantoonbare ervaring heeft met de vertaalslag van de beleidsopgave op het gebied van maatschappelijke zorg naar de praktijk en vice versaSnel en praktisch kan schakelen tussen verschillende rollen, thema’s en betrokken actoren;Ervaring heeft in sturing op complexe samenwerkingsprocessen tussen gemeenten;Gevoel heeft voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;Een verbindende persoonlijkheid met relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.Aanvraag eisen :Aantoonbare kennis en ervaring met het onderwerp Maatschappelijke Zorg en WMO vanuit een gemeentelijke contextAantoonbare kennis en ervaring met het leiden van complexe programma’sAantoonbare ervaring met regionale en sub regionale vraagstukken binnen het sociaal domein.Aanvraag sluit op 16-4-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 8042(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
08-04-2021 12:00