Arbo Adviseur

In deze functie ben jij de expert en inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van arbeidsomstandigheden en hiermee draag je actief bij aan het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Op dit moment zijn er twee specifieke thema's:Het bewaken van de getroffen maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en het geven van voorlichting hierover aan alle betrokkenen. Het adviseren van bestuur, OR, leidinggevenden en medewerkers op dit gebied.Gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot een soepele overgang naar het nieuwe rechtbankgebouw. Hierbij signaleren van mogelijke aandachtspunten in de arbeidsomstandigheden en het actief aandragen van oplossingen. In deze spilfunctie werk je nauw samen met de andere P&O adviseurs en de coördinerend ergocoach.Achtergrond opdrachtDe huidige arbo-adviseur is benoemd als lid van de Tweede Kamer en dit heeft ertoe geleid dat ze per direct haar functie heeft moeten neerleggen. In haar opvolging zal worden voorzien, maar gezien de huidige arbeidsmarkt wordt verwacht dat dit enige tijd kan gaan duren. Op dit moment spelen er twee actuele thema's; de Corona pandemie en de overgang naar het nieuwe rechtbankgebouw. Dit vraagt erom dat er op korte termijn een zeer ervaren adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden nodig is. Toelichting per thema.Corona: Om een veilig werkplek te realiseren zijn maatregelen getroffen en geïmplementeerd. Het gaat dan om preventieve maatregelen om blootstelling en besmetting ten gevolge van het virus (SARS-CoV-2) dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het treffen van maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen wordt, naast de algemene maatregelen uitgegaan van de arbeidshygiënische strategie.Nieuwe rechtbank: De rechtbank neemt zijn intrek in een nieuw rechtbankgebouw. De nieuwbouw van de rechtbank werd in 2014 door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als Publiek-Private Samenwerking in opdracht gegeven aan het consortium New Amsterdam Court House (NACH). NACH is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de bouwer, architect, financier en de exploitant. Het consortium is voor 30 jaar gecontracteerd om het gebouw te beheren en te exploiteren. In de nieuwe rechtbank hebben medewerkers geen eigen, vaste werkplek meer. Dit vraagt van iedereen een andere manier van werken en samenwerken. De eerste zittingsdag in de nieuwbouw is 3 mei. Op dit moment zijn verschillende collega's actief bezig met verschillende proefdraaiscenario’s. Bij de rechtbank Amsterdam werken ongeveer 1000 medewerkers.
ictbaneninnederland.nl
06-04-2021 00:00