Dekker: voorkomen van datalekken vooral kwestie van bewustwording