TU Delft realiseert supercomputer op eigen campus

TU Delft realiseert een eigen Delft High-Performance Computing Centre (DHPC) op zijn campus. Deze ‘supercomputer’ vult bestaande nationale en cloud-based voorzieningen aan, en biedt wetenschappers en studenten meer flexibiliteit in hun onderzoek. De komst van de supercomputer gaat vergezeld van een uitgebreid trainingsprogramma op het gebied van doeltreffend gebruik van rekenfaciliteiten. Het contract met leverancier Fujitsu is afgelopen week getekend, en de faciliteit is naar verwachting in het najaar van 2021 operationeel. High Performance Computing (HPC) is een alomtegenwoordige technologie die sterk bijdraagt aan de excellentie van onderwijs, wetenschap en innovatie aan de TU Delft. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om simulaties te gebruiken voor onderzoek in de plaats van ingewikkelde of tijdrovende experimenten. Tegelijkertijd kan het combineren en doorrekenen van verschillende databronnen nieuwe inzichten opleveren. Dit maakt HPC een zeer krachtige tool voor uiteenlopende vakgebieden, zoals materiaalkunde, vloeistofdynamica, kwantummechanica, design-optimalisatie, big-data mining en kunstmatige intelligentie (AI).
emerce
31-03-2021 13:41