Coördinerend specialistisch adviseur strategie informatiepositie- en programmama

Het in kaart brengen van de grootste risico’s binnen de leefomgeving en het transport betekent werken aan een veiliger en duurzamere luchtvaart, scheepvaart, railvervoer, wegtransport en vertrouwen in woningcorporaties.Als coördinerend specialistisch adviseur bij de afdeling Strategische producten en kennis (SPeK) adviseer je de top van de ILT (het IG-team) over strategie, sturing, toedeling van mensen en middelen en verantwoording van resultaten van de organisatie. Zo coördineer en realisee..
ictbaneninnederland.nl
29-03-2021 07:45