Implementatiemanager Omgevingswet Ruimte - Utrecht

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager Omgevingswet RuimteStartdatum: AsapEinddatum: 30-4-2022 / december 2021Met optie tot verlenging tot 12 x 1 maanduren per week: 24 uur per week gemiddeldLocatie: UtrechtWerklocatie: Vanuit eigen werkplek, meetings in Utrecht. Vaste overlegdagen zijn donderdagen en vrijdagen.Korte beschrijving speelveldMet de Omgevingswet beoogt de gemeente Utrecht de dienstverlening aan de initiatiefnemer te verbeteren door onder andere een kortere behandeltijd voor vergunningaanvragen, het aanbieden van een integraal omgevingsoverleg voorafgaand aan de aanvraag en een goed digitaal loket met een vergunningcheck. Beleid, regels en uitvoering worden steeds meer in samenhang opgesteld, waardoor het uitvoerbaarder en begrijpelijker wordt. Per 1 januari 2022 treedt hiervoor de Omgevingswet in werking.Om dit mogelijk te maken heeft Utrecht een programmaorganisatie voor de Omgevingswet waar nieuwe producten en werkwijzen ontworpen worden. Dit betreft voor 1 januari 2022 onder meer:• Nieuwe werkprocessen rond ruimtelijke initiatieven (o.a. loketfunctie, omgevingstafel) en financiering (leges, kostenverhaal, planschade, bovenwijkse voorzieningen, verevening);• Werken met een tijdelijk omgevingsplan (met o.a. bruidsschat van het Rijk en nieuwe regels uit Omgevingswet naast eigen regels) en het Digitale Stelsel Omgevingswet.Daarbij hoort een manier van werken gericht op integraliteit, digitale ketensamenwerking en meedenken met de initiatiefnemer.De door de programmaorganisatie opgeleverde producten en werkwijzen moeten worden geïmplementeerd binnen Utrecht en de organisatieonderdelen die daarmee aan de slag gaan, zoals Ruimte, VTH en Stadsbedrijven. Elk heeft daarvoor een eigen implementatieteam. De implementatiemanager Omgevingswet Ruimte leidt het implementatieteam van Ruimte en doet dat in nauwe afstemming met de andere implementatieteams en als spil tussen de programmaorganisatie en de lijnorganisatie. In de bijlage is dit schematisch weergegeven.Je taken zijn:• je stuurt het implementatieteam Omgevingswet Ruimte aan. Hierbij sluit je nauw aan op de andere implementatieteams en op de programmaorganisatie met daarin de deelprogramma’s “keten van initiatief tot ingebruikname, “omgevingsplan” en “DSO”.• Coördineren/aansturen van de verschillende werkzaamheden die binnen Ruimte en met andere ketenpartners moeten plaatsvinden t.b.v. implementatie Omgevingswet;• Omgevings- en verandermanagement: meenemen van medewerkers en management in de veranderingen door de Omgevingswet zodat beweging ontstaat in de gewenste richting en direct betrokken medewerkers tijdig kunnen werken met de Omgevingswet;• Zorg dragen voor leren en ontwikkeling (inclusief opleiding);• Adviseren van het management over mogelijke impact op competenties en functies en andere structurele effecten van de Omgevingswet;• Verantwoordelijk voor het borgen en implementeren van nieuwe werkwijze en producten (ontwikkeld in de programmaorganisatie) in de lijn. Je stemt dit nader af met de deelprogrammamanager initiatievenketen en je opdrachtgevers.• Je vervult een spilfunctie als het gaat om het borgen van ambtelijke capaciteit binnen het onderdeel Ruimte en de inzet en dekking daarvan ten behoeve van de Omgevingswet. Hiervoor ben je continue in contact met programmaorganisatie, implementatieteams en lijnorganisatie, adviseer je ongevraagd en escaleer je wanneer nodig.• Je bent een belangrijke gesprekspartner voor het management van Ruimte in de voorbereiding op de Omgevingswet. Hierin zit een belangrijke wisselwerking waarin je zowel het management ondersteunt als bespreekt hoe het management een rol in de voorbereiding op de Omgevingswet kan vervullen.• Je werkt aan heldere communicatie en commitment en toetst deze permanent binnen de dynamiek van het project, in de staande organisatie en richting de opdrachtgever;• Je informeert belanghebbenden frequent over de inrichting en governance van het implementatieteam, de resultaten, effecten en/of baten;• Je zorgt voor een passende evaluatie en monitoring, zodat de leereffecten van het project de staande organisatie daadwerkelijk verder helpen.• Als onderdeel van de evaluatie: voorstel voor een structurele borging van het verbeteren van werkprocessen binnen Ruimte, inclusief verantwoordelijkheden, benodigde capaciteit en budget.Als implementatiemanager ben je een spin in het web binnen Ruimte en de koppeling met het programma Omgevingswet en de andere implementatieteams. Een manager die kan ontwarren, bestaande denkkaders durft los te laten en toch het stuur in handen houdt. Een verbinder die overzicht brengt in wat er nodig is in voorbereiding op 1 januari 2022 binnen Utrecht (o.a. Ruimte, VTH, Stadsbedrijven). Kennis en ervaring in werken met de Omgevingswet en het ruimtelijk domein is een pré.De focus van je opdracht ligt op werkend leren / het leren werken van de medewerkers en het management van Ruimte met de Omgevingswet per 1 januari 2022.De aard van je opdracht is verandering, waardoor je taken niet in beton gegoten zijn.Aanvraag eisen :Minimaal een HBO opleiding afgerond richting een bedrijfskundige, ruimtelijke ordening, procesmanagement of soortgelijke richtingJe hebt 10 jaar aantoonbare ervaring in het fungeren als projectleider binnen verbetertraject met (veel) verschillende stakeholders.Je hebt 10 jaar ervaring met procesoptimalisatie binnen een gemeente/provincieDe ervaring uit bovenstaande vraag heb je opgedaan binnen een : graag in je cv vermeldenAantoonbare 3 jaar ervaring met het verbeteren van processen m.b.t. tot de omgevingswetJe hebt 10 jaar aantoonbare ervaring met het verduidelijken en versimpelen van (complexe) processen binnen overheidsinstanties.Kennis en ervaring in werken met de Omgevingswet en het ruimtelijk domein. Vermeld in je cvJe bent samenwerkings- en omgevingsgericht, transparant, effectief en kostenbewustGesprekken zijn gepland op donderdag 15 april tussen 14.00-17.00 uur.In verband met de corona crisis (COVID-19) voeren we de gesprekken zoveel mogelijk door middel van videobellen.Aanvraag sluit op 8- 4-om 11:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 26032(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
26-03-2021 12:00