IT-kort: o.a. Facebook blokkeert Chinezen die Oeigoeren hacken